Liiska Cuntada (Xaqiiqooyinka Nafaqada)
Liiska Cuntada (Xaqiiqooyinka Nafaqada)


Kalori, qiimaha nafaqada, iyo miisaska xaqiiqooyinka nafaqada ee cuntada iyo cuntada diyaarka ah

Si aad ugu fududaato halkan waxaa ku yaal liiska dhammaan miisaska loo qaybiyey qaybo: